Dorpsherstel De Rijp

‘Op tijd erbij zijn, dan kun je meedenken’

Dit uitgangspunt leidde tot Dorpsherstel De Rijp; een initiatief van de Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland (OHV). Het wil in een zo vroeg mogelijk stadium een bijdrage leveren aan passende her- en nieuwbouwplannen in het dorpshart van De Rijp. Dorpsherstel De Rijp doet dit door het tijdig inbrengen bij de eigenaar of ontwikkelaar van ontwerpschetsen die gebaseerd zijn op historische kenmerken van de naaste omgeving. Hierbij maakt ze gebruik van lokale expertise en verwerkt ze zoveel mogelijk de wensen van omwonenden. De eigenaar of ontwikkelaar kan uiteraard ook contact met Dorpsherstel De Rijp opnemen voor een advies.

Momenteel werkt Dorpsherstel De Rijp aan een plan voor het terrein van de voormalige Jozefschool aan de Kerkstraat in De Rijp. Onder Projecten leest u hierover meer.

De filosofie van Dorpsherstel De Rijp komt neer op het volgende:

  • Het historisch centrum van De Rijp moet gekoesterd worden. De activiteiten van Redt De Rijp in de 70-er jaren hebben gezorgd voor behoud van historische panden en objecten in het dorpshart. Die lijn zetten wij voort;
  • We willen zo vroeg mogelijk in ontwikkeltrajecten van her- en nieuwbouw activiteiten ontplooien, d.w.z. ons geluid laten horen;
  • Lokale expertise en betrokkenheid moeten zorgen voor passende ontwerpplannen, waarbij de historische context centraal staat;
  • Wij werken graag samen met de eigenaren van de bouwgrond, zoals het gemeentebestuur van Alkmaar, en pleiten bij hen ervoor dat de kwaliteit van de bouwplannen het belangrijkste criterium moet vormen;
  • In de vorm van een coöperatie wordt invulling en sturing gegeven aan het proces. Daarnaast dient het als financiële basis.

Coöperatie Dorpsherstel De Rijp

Dorpsherstel De Rijp wil als een coöperatie gaan functioneren. Dat wil zeggen dat een groep leden, bestaande uit omwonenden, potentiële woningeigenaren en leveranciers samen invulling en sturing geven aan het project. Zij betalen een lidmaatschapsbedrag.

De op te richten coöperatie is contactpersoon naar de gemeente, opdrachtgever voor architecten, ontwerpers en bouwers, alsmede koper en verkoper van terrein en gebouwen.

Dorpsherstel De Rijp in de media, zie hier.

Webcam De Rijp

 

In de media

12 oktober 2018 |
Algemeen Jozefschool Reacties 

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

Lees verder

25 mei 2018 |
Algemeen Jozefschool 

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

Lees verder

13 december 2017 |
Algemeen Jozefschool 

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

Lees verder