Blog categories

Artikelen

12 oktober 2018 |
Algemeen, Jozefschool, Reacties,  |
vincent

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

25 mei 2018 |
Algemeen, Jozefschool,  |
vincent

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

12 maart 2018 |
Reacties,  |
vincent

Beste PvdA,

Met de komende gemeenteraadsverkiezingen in aantocht valt het op dat uw partij precies weet wat anderen zouden moeten doen, maar zelf veilig aan de kant blijft staan als het tot aanpakken komt. In dat kader valt het ons op dat nogal wat mensen in De Rijp die de PvdA ondersteunen meningen verkondigen en waarheden debiteren over het plan Jozefschool die kant nog wal raken. Graag willen we deze open brief gebruiken om daar weerwoord aan te geven en een paar feiten met betrekking tot het plan Jozefschool duidelijk te maken.

04 maart 2018 |
Reacties,  |
vincent

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen op 15 maart 2018.

Constaterende dat:

-       na het realiseren van de brede school in De Rijp is de St. Jozefschool in de Kerkstraat te De Rijp leeg  komen te staan.

-       het terrein van de St. Jozefschool gelegen is in de oude dorpskern van De Rijp.

-       de oude dorpskern van De Rijp beschermd dorpsgezicht is.

-       de bewoners van de Kerstraat en naastgelegen buurtjes mee willen denken met de invulling van het terrein van de St. Jozefschool.

14 februari 2018 |
Reacties,  |
vincent

Geachte college van B en W te Alkmaar,

Namens buurtvereniging Hondenwagens Stapvoets willen wij u het volgende onder ogen brengen.

Vanaf het begin is onze buurtvereniging betrokken bij het plan van de Stichting Dorpsherstel De Rijp omtrent het toekomstig bouwplan op het voormalig terrein van de St. Jozefschool te De Rijp. Wij zijn als buurt blij met het huidige plan. Wij hebben regelmatig met Stichting Dorpsherstel De Rijp contact gehad over de plannen. Tevens hebben wij gesproken met de verkeersdeskundige van uw gemeente en de projectleider. Wij zijn tevreden met het plan zoals het er nu ligt en hopen op uw goedkeuring.

 

12 februari 2018 |
Reacties,  |
vincent

Geachte leden van de Raad, 

Het lid van de Raad, Paul Verbruggen, heeft ons bij brief van 15 januari 2018 vragen gesteld. Deze brief heeft de volgende inhoud: 

In De Rijp staat de St Jozefschool al geruime tijd leeg en vraagt al enige tijd om herbestemming. Het terrein is 3100 m2 groot met daarop nog de oude school. Uit stukken die te lezen zijn op de Website blijkt dat op 1 maart 2017 inschrijvingsbiljet onherroepelijk bod door de voorzitter van de Coöperatie Dorpsherstel u.a. te De Rijp, voor een prijs van € 335.000,00 kosten koper is uitgebracht voor deze locatie. Ondertussen is deze coöperatie verder gegaan met ontwikkelen. De plannen zijn op de website goed weergegeven, zo ook een verslag van een ontmoeting met een lid van het college en de coöperatie. Het geheel roept bij de fractie van de PvdA een aantal vragen op:

23 december 2017 |
Reacties,  |
vincent

Verslag van gesprek opgesteld door Wim Heine - 20 december 2017

Hallo Leo,

In aansluiting op ons constructieve gesprek van gisteren heb ik een verslag gemaakt. Het is onze gewoonte gespreksverslagen die van belang zijn voor de realisatie van het plan op onze website te plaatsen.

Uiteraard wil ik je echter voor plaatsing de gelegenheid geven daarop te reageren.

In beginsel wordt de bijgevoegde tekst zo geplaatst met je eventuele commentaar er onder.

Ik hoor graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

Wim Heine

22 december 2017 |
Reacties,  |
vincent

Vraag - 20 december 2017

Hoi Vincent,

Na jullie laatste vergadering heb ik je wel gezien doch niet gesproken. Daarnaast ben je volgens mij best druk. Uiteraard heb ik de plannen in de uitkomst gezien na er al vaker met Wim over gesproken te hebben. Ook in de dorpsraad komen dit soort zaken voorbij. Afgelopen maandag na het schoonmaken van de voetbalkantine met de collega's ook nog even gefilosofeerd. Best informatief. Ik heb bewondering voor de inzet en ideeën die jullie al hebben gerealiseerd.

13 december 2017 |
Algemeen, Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

10 december 2017 |
Reacties,  |
opvallendgenoeg

Vraag - 10 december 2017

Beste mensen van stichting dorpsherstel,

Op uw website lees ik bij de link "presentatie leden 07-12-2017" op blz 17 dat er een parkeerplaats direct naast mijn woning gepland is. Ik heb in een eerder stadium aangegeven dat dit voor mij niet acceptabel is en verbaas mij er over dat mijn belang volkomen genegeerd is.

08 december 2017 |
Reacties,  |
vincent

Vraag - 8 december 2017

Beste Martin,

Naar aanleiding van de presentatie van gister heb ik nog wat aanvullende vragen of opmerkingen.

Allereerst wil ik jullie bedanken voor het mooie plan en het harde werk, want het ziet er fantastisch uit. Net als jullie was ik ook teleurgesteld dat er twee woningen moeten verdwijnen, vandaar deze mail.

22 februari 2017 |
Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

De Rijp - Drie keer klonk er spontaan applaus in het lokaal van groep 4 in de voormalige Jozefschool. Op de informatieavond van Dorpsherstel De Rijp reageerden de 40 buurtbewoners enthousiast op het nieuwbouwplan op de plek van de Jozefschool.
Een ‘eye-opener’, volgens velen. De aan­wezigen vonden het plan met de 14 huizen goed doordacht, de door architect Johan van Leeuwen gemaakte schetsen van de gevels heel mooi passend bij het oude dorp en dat uitgegaan van zo min mogelijk parkeerplekken vanwege bestaande verkeersoverlast werd erg gewaardeerd.

Lees hier het complete artikel

30 november 2016 |
Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

Het is bekend: oudheidkundige verenigingen zijn vaak te laat met hun bouwkundige adviezen voor het behoud van oude dorpselementen. Het gevolg is dat er in hun ogen afbraak plaats vindt, wetende dat nieuwbouw voor minstens de komende 100 jaar er staat. Oudheidkundige Vereniging Schermereiland heeft hiervan geleerd. Ze wil een actieve rol spelen bij ‘kwetsbare’ bouwplannen in de dorpskern van De Rijp. Te beginnen bij de nieuwe invulling van het complex Sint Jozefschool aan de Kerkstraat.

30 november 2016 |
Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

Voor maart volgend jaar verwacht de gemeente Alkmaar van Dorpsherstel De Rijp een uitgewerkt plan voor het terrein van de voormalige Jozefschool aan de Kerkstraat. Tot die tijd maakt de gemeente pas op de plaats en wordt het niet op de markt aangeboden. Daarna wel en is Dorpsherstel De Rijp een van de gegadigden. Tenminste, als de beoordelingscriteria die de gemeente wil hanteren het accent leggen op kwaliteit en ze haar toegezegde medewerking op tijd kan leveren.

30 november 2016 |
Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

Aan de rand van het dorpshart van De Rijp, in de zogenoemde ‘buurtjes’ ligt het terrein van de voormalige Jozefschool. Vanwege de cultuurhistorische betekenis van deze buurt voelt de Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland (OHV) een bijzondere verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een verantwoorde herinvulling van dit terrein. Daarom heeft zij middels Dorpsherstel De Rijp het initiatief genomen tot het maken van een stedenbouwkundig schetsontwerp.