Blog categories

Artikelen
12 oktober 2018 |
Algemeen, Jozefschool, Reacties,  |
vincent

Dat senioren kritisch zijn op plannen die hen raken en op willen komen voor hun belangen is hun goed recht. In iedere discussie – zo nu ook met de heer Epskamp van SPA - is het echter belangrijk om uit te gaan van de juiste informatie. Anders kan het verworden tot stemmingmakerij of het verspreiden van ‘fake news’ en dat is wat niemand wil. Graag geeft Dorpsherstel De Rijp daarom de feiten over het plan Jozefschool in relatie tot de geuite kritiek.

25 mei 2018 |
Algemeen, Jozefschool,  |
vincent

Voor de herontwikkeling van de locatie St. Jozefschool in De Rijp heeft de coöperatie Dorpsherstel een plan ontwikkeld met lokale initiatiefnemers. Het initiatiefplan is inmiddels ingediend. Momenteel wordt ambtelijk het advies voorbereid voor het college. 

Geconcludeerd kan worden dat er bij de direct betrokkenen veel draagvlak is voor de plannen van de coöperatie Dorpsherstel met betrekking tot de invulling van de locatie Jozefschool. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een ruime meerderheid van de buurt tegen een tweede ontsluiting is, ongeacht de situering aan de noord- of zuidzijde.

Klik hier om het resultaat van de enquete te zien.

13 december 2017 |
Algemeen, Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

De Rijp – Ruim 30 leden – merendeel geïnteresseerde kopers – kwamen afgelopen woensdag naar de informatiebijeenkomst van Coöperatie Dorpsherstel De Rijp. Die presenteerde het definitieve stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op het voormalig terrein van de Jozefschool..

22 februari 2017 |
Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

De Rijp - Drie keer klonk er spontaan applaus in het lokaal van groep 4 in de voormalige Jozefschool. Op de informatieavond van Dorpsherstel De Rijp reageerden de 40 buurtbewoners enthousiast op het nieuwbouwplan op de plek van de Jozefschool.
Een ‘eye-opener’, volgens velen. De aan­wezigen vonden het plan met de 14 huizen goed doordacht, de door architect Johan van Leeuwen gemaakte schetsen van de gevels heel mooi passend bij het oude dorp en dat uitgegaan van zo min mogelijk parkeerplekken vanwege bestaande verkeersoverlast werd erg gewaardeerd.

Lees hier het complete artikel

30 november 2016 |
Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

Het is bekend: oudheidkundige verenigingen zijn vaak te laat met hun bouwkundige adviezen voor het behoud van oude dorpselementen. Het gevolg is dat er in hun ogen afbraak plaats vindt, wetende dat nieuwbouw voor minstens de komende 100 jaar er staat. Oudheidkundige Vereniging Schermereiland heeft hiervan geleerd. Ze wil een actieve rol spelen bij ‘kwetsbare’ bouwplannen in de dorpskern van De Rijp. Te beginnen bij de nieuwe invulling van het complex Sint Jozefschool aan de Kerkstraat.

30 november 2016 |
Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

Voor maart volgend jaar verwacht de gemeente Alkmaar van Dorpsherstel De Rijp een uitgewerkt plan voor het terrein van de voormalige Jozefschool aan de Kerkstraat. Tot die tijd maakt de gemeente pas op de plaats en wordt het niet op de markt aangeboden. Daarna wel en is Dorpsherstel De Rijp een van de gegadigden. Tenminste, als de beoordelingscriteria die de gemeente wil hanteren het accent leggen op kwaliteit en ze haar toegezegde medewerking op tijd kan leveren.

30 november 2016 |
Jozefschool,  |
opvallendgenoeg

Aan de rand van het dorpshart van De Rijp, in de zogenoemde ‘buurtjes’ ligt het terrein van de voormalige Jozefschool. Vanwege de cultuurhistorische betekenis van deze buurt voelt de Oudheidkundige Vereniging Het Schermereiland (OHV) een bijzondere verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een verantwoorde herinvulling van dit terrein. Daarom heeft zij middels Dorpsherstel De Rijp het initiatief genomen tot het maken van een stedenbouwkundig schetsontwerp.